Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LEFT EYE PICTURES
Algemene voorwaarden m.b.t.
* Bruidsfotografie
* Fotosessies
* Producten
* Betalingen
* Aansprakelijkheid
* Auteursrecht
* Privacy & Persoonsgegevens

Bij het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

BRUIDSFOTOGRAFIE
De klant ontvangt een offerte op maat waarin de afspraken omtrent de bruidsfotografie op de trouwdag van de klant zijn vastgelegd. Indien de klant akkoord gaat met de offerte, dient hij deze ondertekend te retourneren. Left Eye Pictures vraagt een aanbetaling van € 250,- voor de reservering van de betreffende datum. Wanneer de aanbetaling is voldaan, wordt de afspraak bevestigd. Deze aanbetaling wordt verrekend met het totaalbedrag van de kosten van de bruidsfotografie. Het totaalbedrag dient zeven dagen voor de trouwdag overgemaakt te worden door de klant onder vermelding van het factuurnummer. Indien de klant verzuimt de betaling te voldoen binnen de gestelde betalingstermijn, vervalt de gemaakte overeenkomst.
Laatste mogelijkheid tot betaling is via contante betaling bij aanvang van de trouwdag.
In geval van annulering van de gemaakte afspraak voor bruidsfotografie door de klant, heeft de klant geen recht op restitutie van het aanbetaalde bedrag. In geval van annulering van de klant tot 72 uur voordien dient 50% van de dagprijs betaald te worden.
In geval van ziekte of anderszins onvoorziene afwezigheid van de fotografe op de huwelijksdag, kan de klant geen aanspraak maken op een vervangende fotograaf of een financiële vergoeding. Wel heeft de klant in een dergelijke situatie recht op restitutie van het reeds aanbetaalde bedrag.

FOTOSESSIES
De klant ontvangt voorafgaand aan de fotosessie informatie over de kosten van de fotosessie en
eventuele reiskosten. De foto’s worden digitaal aangeleverd (via wetransfer of in een online
fotoalbum). Het totaalbedrag van de fotosessie dient uiterlijk 14 dagen voor de fotosessie
overgemaakt te worden door de klant onder vermelding van het factuurnummer, of op de dag van
de afspraak contant (en met gepast geld) betaald te worden. Indien de klant verzuimt de betaling van de fotosessie te voldoen binnen de gestelde betalingstermijn, vervalt de afspraak.

PRODUCTEN
De fotografe werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale
kleurbewerkingen en -correcties. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien dit beeldscherm niet gekalibreerd is. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terug storting van de betaling of een andere vergoeding.

BETALINGEN
De klant dient de factuur van Left Eye Pictures te controleren op eventuele onjuistheden alvorens deze betaald worden.
De klant dient de factuur te betalen binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen, uiterlijk zeven dagen voor de dag van afspraak. Voor aanbetalingen is de betalingstermijn zeven dagen.

AANSPRAKELIJKHEID
De fotografe kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor materiele of lichamelijke schade of verlies van materialen of persoonlijke eigendommen tijdens de fotoshoot.

AUTEURSRECHT VAN DE FOTO’S EN VIDEO’S
Het auteursrecht van de foto’s en video’s is te allen tijde van Left Eye Pictures. De klant geeft de fotografe toestemming om de gemaakte foto’s en video’s van de klant te gebruiken voor promotiedoeleinden op internet (zoals blog/portfolio/social media/andere websites) en in drukwerk (zoals flyers/expositie). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.
Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s of video’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dient de klant dit vooraf kenbaar te maken aan de fotografe. Er kunnen dan extra kosten in rekening gebracht worden voor de fotosessie.
Bij publicatie van foto’s van Left Eye Pictures dient te allen tijde een bronvermelding te staan.
(bijv. foto; Left Eye Pictures)
Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte of digitale media zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotografe.
Het is de klant niet toegestaan digitale bestanden op te sturen naar fotowedstrijden, zonder de
uitdrukkelijke toestemming van de fotografe.
Al het ruwe beeldmateriaal blijft in het bezit van de fotografe en wordt niet aan de klant geleverd.

PRIVACY & PERSOONSGEGEVENS
Left Eye Pictures zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum,
telefoonnummer, e-mailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden.
© 2017


Price:
Category:     Product #:
Regular price: ,
(Sale ends !)      Available from:
Condition: Good ! Order now!

by